THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0918 670 739

Tài khoản thanh toán:

Trần Minh Dương,

Techcombank chi nhánh Gia Định,

Số tài khoản: 11620009465014 

—————————————–

Lê Huỳnh Thanh Danh

ACB : 219 49 39 49

VIETCOMBANK : 0721000626110